Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti RH Print s.r.o. (ďalej len "RH Print") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti RH Print. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. RH Print zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

RH Print si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti RH Print alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou RH Print. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti RH Print.